линкови
ghghfsfsghghghngh
 
Економско социјален совет на Р.Македонија
Биро за развој на образованието
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за образование наука
Министерство за култура
Државен просветен инспекторат

 

 

останати вести


ОДРЖАНА 17-ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА СОНК ВО ПРОШИРЕН СОСТАВ
УТВРДЕНИ ТЕКСТОВИТЕ НА СТАТУТИТЕ И ПРОГРАМИТЕ И УСВОЕНИ ОДЛУКИ И БАРАЊА ДО РЕСОРНИТЕ МИНИСТРИ

На 28 и 29 -06-2014 година се одржа 17-та редовна седница на Советот на СОНК во проширен состав. На седницата едногласно беа утврдени текстовите на нацрт верзијата на статутите и програмите на петте грански синдикати кои треба да бидат формирани, како и нацрт Статутот и Програмата на Сојузот на синдикати за образование, наука и култура на Р. Македонија –ССОНК. Споменатите документи од септември, ќе бидат ставени на јавна расправа пред членството, преку синдикалните организации на СОНК, а расправата ќе биде координирана од страна на Регионалните одбори на СОНК.повеќе...

ОСТВАРЕНА РАБОТНА СРЕДБА ПОМЕЃУ ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК И РЕСОРНИТЕ МИНИСТРИ
СE ДОБЛИЖУВААТ СТАВОВИТЕ СО СОНК И РЕСОРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ОДНОС НА АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ПОКРЕНАТИ ОД СТРАНА НА НАШИОТ СИНДИКАТ
ЗАВРШИЈА СОСТАНОЦИТЕ ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК ВО ВРСКА СО ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА СОНК ВО ССОНК.
СО НОВАТА ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА СОНК, НЕ ПОСТОИ НИКАКВА МОЖНОСТ ЗА РАЗБИВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА НАШИОТ СИНДИКАТ

ПОТВРДЕНО ЦВРСТОТО ЕДИНСТВО НА ЧЛЕНСТВОТО НА СОНК
ОДРЖАНА 13-та СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА СОНК
СОВЕТОТ НА СОНК ГИ УСВОИ БАРАЊАТА УПАТЕНИ ДО РЕСОРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОДОЛЖУВААТ СОСТАНОЦИТЕ ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА СОНК ВО ССОНК
МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ

ПРОДОЛЖУВА БЛИСКАТА ПРИЈАТЕЛСКА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АМЕРИКАНСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИТЕЛИ(АФТ) И НАШИОТ СИНДИКАТ

По покана од раководството на СОНК, двајца високи претставници на АФТ- еден од потпретседателите на АФТ, кој воедно е и претседател на АФТ во сојузната држава Илиноис и директорот на Институтот за синдикално раководење на АФТ, ќе бидат во седум дневна работна посета на СОНК во втората половина на септември оваа година. Високите гости од АФТ покрај разговорите со највисокото раководство на СОНК, ќе одржат два едукативни семинари со претседателите и секретарите на Регионалните одбори на СОНК. На семинарите ќе бидат пренесени искуствата на исклучително моќниот синдикат АФТ, како во САД, така и во меѓународни синдикални рамки, за нивната организациона поставеност повеќе...

ПРОДОЛЖУВААТ ПРИЈАТЕЛСКИТЕ ОДНОСИ НА СОНК СО СИНДИКАТОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И СИНДИКАТОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД БиХ, КАКО И СИНДИКАТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОД Р.ТУРЦИЈА

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СИНДИКАТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОД БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ

ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНАТА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОНК
Делегација на СОНК во работна посета на турскиот синдикат за образование Egitim-Is
СОНК успешно ги обедини синдикатите за образование од балканските земји
  Copyright © СОНК 2011