линкови
ghghfsfsghghghngh
 
Економско социјален совет на Р.Македонија
Биро за развој на образованието
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за образование наука
Министерство за култура
Државен просветен инспекторат

 

 

останати вести


ОСТВАРЕНА РАБОТНА СРЕДБА ПОМЕЃУ ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК И РЕСОРНИТЕ МИНИСТРИ
СE ДОБЛИЖУВААТ СТАВОВИТЕ СО СОНК И РЕСОРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ОДНОС НА АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ПОКРЕНАТИ ОД СТРАНА НА НАШИОТ СИНДИКАТ

По иницијатива на највисокото раководство на СОНК на 2.04.2014 година се одржа работна средба помеѓу највисокото раководство на СОНК и претседателите на регионалните одбори на СОНК со Министерот за образование и наука Спире Ристовски, Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и Министерот за култура Елизабета Канчевска Милеска.
На работната средба беа изнесени ставовите на СОНК, усвоени на седницата на Советот на СОНК на 26.02.2014 година. Согласно законските правила за време на изборни активности раководството на СОНК и ресорните Министри се договорија да биде одржана работна средба а не седница на Советот на СОНК повеќе...

ЗАВРШИЈА СОСТАНОЦИТЕ ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК ВО ВРСКА СО ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА СОНК ВО ССОНК.
СО НОВАТА ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА СОНК, НЕ ПОСТОИ НИКАКВА МОЖНОСТ ЗА РАЗБИВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА НАШИОТ СИНДИКАТ

ПОТВРДЕНО ЦВРСТОТО ЕДИНСТВО НА ЧЛЕНСТВОТО НА СОНК
ОДРЖАНА 13-та СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА СОНК
СОВЕТОТ НА СОНК ГИ УСВОИ БАРАЊАТА УПАТЕНИ ДО РЕСОРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОДОЛЖУВААТ СОСТАНОЦИТЕ ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА СОНК ВО ССОНК

ОСТВАРЕНА СРЕДБА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА СОНК ВО ССОНК ОТПОЧНА И ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА СОНК
МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СИНДИКАТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОД БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ

Во Софија, Р. Бугарија на 23 јануари 2014 година се одржа втората Конференција на синдикатите за образование, на која присуствуваа синдикатите кои се членки на Интернационалата за образование од Р. Македонија; Р. Словенија; Р. Босна и Херцеговина; Р. Српска; Р. Србија и Р. Бугарија.
Нашиот Синдикат учествуваше со тричлена делегација, предводена од претседателот Неделков и зема активно учество на Конференцијата, на која главна тема беше ,, Младите во образованието и нивното мотивирање за членство во синдикатите за образование”. повеќе...


ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНАТА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОНК
Делегација на СОНК во работна посета на турскиот синдикат за образование Egitim-Is
СОНК успешно ги обедини синдикатите за образование од балканските земји
Потесното раководство на СОНК во работна посета на синдикатите за образование
на Б и Х
Исклучително успешна и пријателска посета во Сараево
ГОСТИ ОД СИНДИКАТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ "ПОДКРЕПА" НА С О Н К
  Copyright © СОНК 2011