SO Index
ПОСТАРИ ВЕСТИ

Продолжува одржувањето на едукативните семинари во регионалните одбори на СОНК

НЕПОДЕЛЕНО Е МИСЛЕЊЕТО ЗА ГОЛЕМАТА КОРИСТ ОД СЕМИНАРИТЕ

ПОЧНА ОДДРЖУВАЊЕТО НА ЕДУКАТИВНИТЕ СЕМИНАРИ ВО СОНК

СЕ ПОТВРДИ ГОЛЕМАТА ПОТРЕБА ОД СИНДИКАЛНА ЕДУКАЦИЈА

Втора редовна седница на Советот на СОНК

ПРЕТСТОИ ИНТЕНЗИВНА СИНДИКАЛНА ЕДУКАЦИЈА ВО СОНК

РЕГУЛАТИВА

Химна на СОНК
Текст